توجه : كلیك روی تیتر های منو كل اطلاعات آن منو را می آورد .
 
صفحه اصلي صفحه اصلي
   
مــقــدمــه :
ارسال مقاله در دو بخش تدوین و تحقیق پذیرفته خواهد شد. پس از انجام ارزیابی و داوری مقاله‌های رسیده به دبیرخانه همایش، تعدادی از این مقاله‌ها که توسط کمیته علمی همایش انتخاب شده‌اند، در یکی از سالن‌های همایش ارائه خواهند گردید. در پایان ارائه مقالات، شرکت کنندگان به پرسش و پاسخ در خصوص موارد مطرح شده در مقاله می‌پردازند. علاوه بر مقاله‌های شفاهی، تعدادی مقاله نیز به صورت پوستر ارائه خواهد شد.
مـهلـت ارســال مــقـالـه :

فرصت ارسال مقاله كامل: 30 آذر ماه 1387
اعلام نتایج داوری: 30 دیماه 1387
مـخـاطـبـان :
كلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی كارشناسی،كارشناسی ارشد و دكترا و نیز فارغ التحصیلان سال87 در كلیه رشته‌ها می‌توانند در زمینه محورهای علمی اعلام شده همایش به ارسال مقاله در دو بخش تدوین و تحقیق بپردازند.
مـحـورهـای عـلـمـی مـقـالـه :

 

 

 

 

رنگرزی و چاپ
* مواد رنگزا

1. سنتز مواد اولیه و مواد واسطه برای مواد رنگزا؛
2. سنتز مواد رنگزا با كاربردهای نساجی، چرم و كاغذ؛
3. سنتز مواد رنگزا با كاربردهای غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی؛
4. سنتز پلیمرهای خودرنگ؛
5. سنتز و كاربرد مواد رنگزای موظف در لیزر، كریستال مایع، بیوشیمی، بیوتكنولوژی و ... ؛
6. سنتز و كاربرد مواد رنگزای ترموكرومیك، الكتروكرومیك، فتوكرومیك؛
7. بررسی ویژگی های اسپكتروسكوپ مواد رنگزا


* رنگرزی

1. رنگرزی الیاف طبیعی و مصنوعی (نخ، الیاف، پارچه)؛
2. رنگرزی الیاف مخلوط؛
3. روش های نوین رنگرزی الیاف نساجی؛

 

 


* چاپ

1. رزین ها، رنگینه ها و مواد افزودنی در چاپ؛
2. ساخت و اعمال مركب های چاپ؛
3. فرآیندهای چاپ از قبیل لیتوپرس، گراور، فلكس، اسكرین، دیجیتال؛
4. مكانیزم های خشك شدن؛
5. ارزیابی و كنترل كیفیت جوهرهای چاپ و فیلم تشكیل شده؛
6. ماشین آلات ساخت جوهر چاپ؛
7. مدیریت، اقتصاد و آینده چاپ؛
8. چاپ باتیك؛
9. چاپ انتقالی؛
10. چاپ پفكی؛
11. چاپ PVC؛

 

 رنگ و فناوری نانو

* نانو ساختارها
1. ساخت رنگدانه های آلی و معدنی با ابعاد نانو، نانو كامپوزیت ها؛
2. ساخت افزودنی ها با ابعاد نانو برای رنگ
* ایجاد رنگ توسط ساختارهای نانو روی سطوح؛
1. روش های لایه نشانی نازك؛
2. پدیده های تداخل، تفرق نور؛
3. الكترو فورزز، CVD، سنسورها؛
* بررسی جنبه های كاربردی نانو ساختارها در صنعت رنگ و صنایع وابسته؛
* بررسی روش های شناسایی و ارزیابی خواص رنگ و پوشش محتوی رنگدانه ها و افزودنی ها با ابعاد نانو؛
* بررسی جنبه های بهداشت حرفه ای در تولید نانو ذرات؛
* بررسی جنبه های اقتصادی، تقاضا، تولید و آینده نانو ساختارها در صنعت رنگ و پوشش؛
*نانو ساختارها و پوشش های هوشمند
پوشش های خود تمیز شونده و پوشش های خود ترمیم شونده

 

 

 رنگ
و
محیط زیست

* بررسی روش ها، شناسایی، ارزیابی، كنترل فنآوری های كاهش؛
1. آلاینده های زیست محیطی صنعت رنگ و پوشش و صنایع مرتبط؛
2. آلاینده های زیست محیطی تولید صنعتی مواد اولیه صنایع رنگ و پوشش و صنایع مرتبط؛
* دانش فنی و فنآوری های نوین تولید پاك؛
1. تولید مواد اولیه رنگ سازگار با محیط زیست؛
2. در تولید رنگ های سازگار با محیط زیست؛
* پوشش های نوین در خدمت محیط زیست
1. رنگ و پوشش های ضدباكتری و ضد میكروب، جاذب بو؛
2. رنگ و پوشش های جاذب و تصفیه كننده آلودگی هوا؛
3. رنگ و پوشش های خود تمیز شونده؛
4. رنگ و پوشش های جاذب صدا و كاهش دهنده آلودگی صوتی در محیط های صنعتی؛

* مدیریت ، نظارت
1. بررسی قوانین، آئین نامه های كشوری و بین المللی پایش و نظارت آلاینده های زیست محیطی صنعت رنگ؛
2. بررسی اقتصادی وضعیت كنونی و آینده تولید پاك در صنعت رنگ؛
3. بررسی میزان تولید آلاینده های زیست محیطی در صنایع رنگ و صنایع مرتبط؛

 رنگدانه های آلی و معدنی
* شیمی و ساخت رنگدانه های آلی
1. پیگمنت های آزو؛
2. پیگمنت های آنتراكینون؛
3. پیگمنت های فتالوسیانین؛
4. پیگمنت های دی كتوپیرولوپیرول؛
5. پیگمنت های پریلن؛
6. پیگمنت های نیتروزو؛
7. پیگمنت های خمی؛
8. پیگمنت های كوئین آكریدن؛
9. پیگمنت های ایزو ایندولین؛

* شیمی و ساخت رنگدانه های معدنی
1. سفید (اكسید تیتانیوم، اكسید روی، لیتوپن و ... )؛
2. سیاه (كربن بلك، اسپنلن، .... )؛
3. ویژه (مغناطیـــس، شفاف، لومینسانس، صــدفی، تداخلی و ... )؛
4. محلول جامد (بین نشین ها، جانشین ها، ... )؛
5. كامپوزیت (سرامیك، پلیمری)؛
* بررسی روش های شناسایی، ارزیابی خواص رنگدانه های آلی و معدنی؛
* بررسی جنبه های اقتصادی و آینده رنگدانه های آلی و معدنی؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایش و اندازه گیری رنگ

 

* كالریمتری كاربردی

1. متاماریزم؛
2. اندازه گیری و سنجش اختلاف رنگ؛
3. رنگ در منابع نوری؛
4. جامد رنگ و فضا رنگ؛
5. مدل های ظاهری رنگ؛
6. رنگ همانندی در صنایع رنگ، نساجی، پلیمر و آرایشی؛
7. تجهیزات اندازه گیری رنگ

* بینایی رنگی
1. مكانیزم های تشخیص رنگ و بینایی رنگی و كور رنگی؛
2. حافظه رنگی و ادراك رنگ؛
3. پدیده های پایداری رنگی، تطبیق رنگی؛

 

 

* رنگ در بینایی كامپیوتر و پردازش تصاویر

1. آنالیز تصاویر رنگی؛
2. پردازش تصاویر رنگی به منظور تشخیص، شناسایی، بازرسی صنعتی و تفكیك در صنایع مختلف؛
3. قطعه بندی رنگ ها در تصاویر دیجیتالی؛
4. فشرده سازی و رمزگشایی تصاویر رنگی؛
5. رنگ در تشخیص الگو؛
6. پردازش رنگ در دوربین های دیجیتالی، اسكنرها، چاپگرها، نمایشگرها و ویدئو؛
7. رنگ در بازیابی تصاویر و جستجوی منابع داده ها و پردازش ویدئو، فشرده سازی تصاویر ویدیوئی؛
8. رنگ در پردازش تصاویر پزشكی؛

 


* هم نشینی رنگ ها

1. جنبه های زیبایی شناختی در هم نشینی رنگ ها؛
2. رنگ در گرافیك و گرافیك كامپیوتری؛
3. ایجاد خطاهای بصری با رنگ ؛
4. رنگ در معماری، تبلیغات، بسته بندی و چاپ؛
5. رنگ در دین و فرهنگ عامه؛
6. سمبل ها و مد و روانشناسی رنگ؛
7. تاریخ و فلسفه رنگ؛
8. رنگ و طراحی داخلی؛

 

* پردازش چند طیفی

1. كاربردها و پردازش چند طیفی محدوده مرئی IR، UV در:
- سورتینگ و شناسایی محصولات كشاورزی و غذا؛
- پزشكی و تشخیص بیماری ها؛
- كاتالوگ های دیجیتالی، آرشیوهای دیجیتالی رنگی موزه ها؛
- سنجنده های زیست محیطی از راه دور؛
- بازی های كامپیوتری، استودیو مجازی؛
2. سیستم های تصویری با بیش از 3 كانال طیفی؛
3. الگوریتم های فشرده سازی و پیشگویی انعكاس های طیفی؛

 

* بازتولید و مدیریت رنگ

1. ضبط رنگ، چاپ، نمایشگر، پروژكتور؛
2. محدوده رنگی در سینمای دیجیتال؛
3. كالیبراسیون تعیین مشخصه ها و مدل سازی؛
4. مدیریت رنگ در چاپ؛
5. تعیین مشخصه های اسكنرها، دوربین های دیجیتالی، چاپگرهای رنگی؛

 

 

 

 

رزین ها و مواد افزودنی در رنگ

 

 

* رزین ها

1. رزین های بر پایه بسپارش تراكمی (رزین های تراكمی)؛
2. رزین های تراكمی حلال پایه (محلول، پراكنه ای)؛
3. رزین های تراكمی آب پایه (پراكنه های آبی، حل شونده در آب، رقیق شونده با آب)؛
4. رزین های تراكمی پودری و عاری از حلال (گرماپز، تابش پز)؛
5. رزین های بر پایه بسپارش افزایشی (رزین های افزایشی)؛
6. رزین های افزایشی حلال پایه و محلول، پراكنه ای؛
7. رزین های افزایشی آب پایه (پراكنه آبی، حل شونده در آب، رقیق شونده با آب)؛
8. رزین های افزایشی پودری و عاری از حلال (گرما پز، تابش پز)؛

 

 

* افزودنی ها

1. كنترل كننده های رفتار ریولوژیكی (غلظت دهنده ها، ضد شره، ضد رسوب و ... )؛
2. كنترل كننده های ویژگی های سطحی و بین سطحی (همترازكننده ها، خیس كننده ها و ... )؛
3. زیست كش ها (ضد كپك، ضد باكتری، ضد خزه و ... )؛
4. كنترل كننده های واكنش (كاتالیزورها، بازدارنده ها، خشك كن ها و ... )؛
5. كنترل كننده های پراكنه ها و كلوئیدها و پراكنش گر، ضد كف و ... ؛

 

 

 

 

 

 

پوشش های سطح و خوردگی

* پوشش های حفاظتی
1. پوشش های خط لوله؛
2. پوشش های نیروگاه (هسته ای، فسیلی)؛
3. پوشش سازه ها و پل ها؛
4. پوشش های محیط های فرآیندی (صنایع نفت و گاز و پتروشیمی)؛
5. پوشش های واحدهای آب و فاضلاب؛
6. پوشش های كارگاهی؛

 

* پوشش های دریایی

1. پوشش های شناورهای متحرك (پوشش های ضد خزه، پوشش های مخازن و ... )؛
2. پوشش های تاسیسات ساحلی؛
3. پوشش های تاسیسات فراساحلی؛

 

* پوشش های خودرویی

1. پوشش های كارخانه ای (OEM):
- پوشش های Electrodeposition
- پوشش های میاه و رویه بدنه (حلال پایه، آب پایه، پودری)؛
- پوشش های داخلی (قطعات داخلی، Plastisol و ... )؛
2. پوشش های تعمیراتی؛

* پوشرنگ های ترافیكی
1. حلال پایه ها؛
2. آب پایه ها؛
3. Hotmelts؛
* پوشش های پودری
1. پوشش های پودری گرما سخت (پخت شونده در دماهای بالا و پایین)
2. پوشش های پودری گرما نرم؛
* پوشش های تابش پز
1. پوشش های UVپز؛
2. پوشش های EBپز

* پوشش های نظامی
1. پوشش های استتاری؛
2. پوشش های ضد حریق؛
3. پوشش های كاهنده نیروی پس ران؛

 

* پوشش های تزئینی

1. پوشش های ساختمانی؛
2. پوشش های درون گاهی؛
3. پوشش های برون گاهی (نما)؛
4. پوشش چوب؛
5. پوشش سطوح پلیمری
نـحـوه ارســال مــقـالـه :
از علاقه مندان به ارسال مقاله تقاضا می گردد كه مقاله خود را به پست الكترونیك info@1cstsc.ir با لحاظ شرائط ذیل ارسال نمایند:
- مقاله در دو فرمت Word , PDF پیوست گردد.
- فرم ثبت نام ارائه كنندگان مقاله در فرمت Word پیوست گردد.
حداكثر پس از 10 روز، نام نویسنده مقاله و عنوان مقاله در بخش علمی مربوطه قرار می گیرد. در غیر اینصورت می توانید برای پیگیری با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید.
راهـنمـای آمـاده سـازی مــقـالـه :
راهـنمـای آمـاده سـازی پـوستـر :

بزودی اعلام می شود.

فـرم ثـبـت نام ارائـه كنندگـان:

لطفا این فایل را پس از تكمیل به همراه مقاله ارسالی پیوست ایمیل خود نمایید.

 

لطفا این فایل را پس از تكمیل پیوست ایمیل خود نمایید.

فهرست مقاله‌هایی كه به دبیرخانه همایش رسیده در ذیل آمده است .در صورتیكه مقاله خود را حداكثر پس از 10 روز از ارسال در این قسمت مشاهده نمی كنید با دبیرخانه تماس بگیرید.

بخش رنگرزی و چاپ

كد
نویسندگان
عنوان مقاله
شركت در بخش
مقطع تحصیلی
تدوینی
تحقیقی
كارشناسی
كارشناسی ارشد
دكترا
P003
فاطمه خاكزار بفروئي
استفاده از دندريمرها براي بهبود رنگرزي پارچه پنبه اي با مواد رنگرزي مستقيم
 
 
 
               
               
               
               

بخش رنگ و فناوری نانو

كد
نویسندگان
عنوان مقاله
شركت در بخش
مقطع تحصیلی
تدوینی
تحقیقی
كارشناسی
كارشناسی ارشد
دكترا
P002
محمدرضا لقمان استركي
سنتز و شناسايي نانوميله‌هاي سولفيد كادميوم بروش هيدروترمال
 
 
 
               
               
               
               

بخش رنگ و محیط زیست

كد
نویسندگان
عنوان مقاله
شركت در بخش
مقطع تحصیلی
تدوینی
تحقیقی
كارشناسی
كارشناسی ارشد
دكترا
P001
ساحل طوفاني
حذف بيولوژيكي رنگهاي آزو از پساب صنايع نساجي
   
 
           
               
               
               

بخش رنگدانه های آلی و معدنی

كد
نویسندگان
عنوان مقاله
شركت در بخش
مقطع تحصیلی
تدوینی
تحقیقی
كارشناسی
كارشناسی ارشد
دكترا
               
               
               
               
               

بخش نمایش و اندازه گیری رنگ

كد
نویسندگان
عنوان مقاله
شركت در بخش
مقطع تحصیلی
تدوینی
تحقیقی
كارشناسی
كارشناسی ارشد
دكترا
               
               
               
               
               

بخش رزین ها و مواد افزودنی در رنگ

كد
نویسندگان
عنوان مقاله
شركت در بخش
مقطع تحصیلی
تدوینی
تحقیقی
كارشناسی
كارشناسی ارشد
دكترا
               
               
               
               
               

بخش پوشش های سطوح و خوردگی

كد
نویسندگان
عنوان مقاله
شركت در بخش
مقطع تحصیلی
تدوینی
تحقیقی
كارشناسی
كارشناسی ارشد
دكترا
               
               
               
               
               
اعلـام نـتـایـج داوری مــقـالـه هـا :

زمان فعال سازی این بخش هنوز فرا نرسیده است.

1. فهرست مقالات جهت ارائه شفاهی ( زمان فعال سازی این بخش هنوز فرا نرسیده است. )

2. فهرست مقالات جهت تهیه پوستر ( زمان فعال سازی این بخش هنوز فرا نرسیده است. )

حــمایـت كنندگـان مـالـی
 
حــمایـت كنندگان رســانه ای
 

كلیه حقوق این وبگاه متعلق به پژوهشكده صنایع رنگ میباشد. 2008