توجه : كلیك روی تیتر های منو كل اطلاعات آن منو را می آورد .
 
صفحه اصلی صفحه اصلی صفحه اصلی
   
اســامی حـمایـت كـنندگـان :

 

سایت
نوع حمایت
نام حامی همایش
مالی -رسانه‌اي
پژوهشكده صنایع رنگ
رسانه‌اي
مجله رنگ
رسانه‌اي
نشریه فضای نانو
رسانه‌اي
مجله بسپار

-


رسانه‌اي

انجمن علمي دانشكده مهندسي پليمر، دانشگاه صنعتي امير كبير

رسانه‌اي
نشريه تخصصي دانشكده مهندسي پليمر دانشگاه (PET) صنعتي امير كبير
رسانه‌ای
سايت مرجع مهندسي شيمي ايران (ايكميكا)
رسانه‌اي
سامانه هاي نوين اطلاع رساني (سانا)
رسانه‌اي
انجمن خوردگي ايران

 

حــمایـت كنندگـان مـالـی
 
حــمایـت كنندگان رســانه ای
 

كلیه حقوق این وبگاه متعلق به پژوهشكده صنایع رنگ میباشد. 2008