توجه : كلیك روی تیتر های منو كل اطلاعات آن منو را می آورد .
 
صفحه اصلی صفحه اصلی صفحه اصلی صفحه اصلی
   
اســامی حـمایـت كـنندگـان :

 

سایت
نوع حمایت
نام حامی همایش
مالی -رسانه‌اي
پژوهشكده صنایع رنگ
رسانه‌اي
مجله رنگ
رسانه‌اي
نشریه فضای نانو
رسانه‌اي
مجله بسپار

-


رسانه‌اي

انجمن علمي دانشكده مهندسي پليمر، دانشگاه صنعتي امير كبير

رسانه‌اي
نشريه تخصصي دانشكده مهندسي پليمر دانشگاه (PET) صنعتي امير كبير
رسانه‌ای
سايت مرجع مهندسي شيمي ايران (ايكميكا)
رسانه‌اي
سامانه هاي نوين اطلاع رساني (سانا)
رسانه‌اي
انجمن خوردگي ايران
نـحوه حـمایـت مادی از هـمایش :

با عنایت به برگزاری اولین همایش دانشجویی علوم و فناوری رنگ و نیاز به حمایت سازمانهای دولتی و خصوصی در برپایی هر چه با شكوه تر این همایش، مسئولان همایش از هر گونه یاری مدیران فرهیخته‌ی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی استقبال می‌نمایند و بطور متقابل خدمات و امتیازات ویژه‌ای را متناسب با سطح مشاركت در اختیار حامیان همایش قرار خواهند داد.

رده حمایت كنندگان مالی
میزان مشاركت
طـلـایــی
حداقل 50.000.000 ریال
نــقــره ای
حداقل 30.000.000ریال
بـــرنــزی
حداقل 10.000.000 ریال
حامیان رسانه‌ای
-

سازمان هایی كه در خارج از سقف مذكور نسبت به حمایت مالی از همایش اقدام نمایند مطابق سقف حمایت مالی با توافق دبیرخانه همایش از خدمات و امكانات متناسب بهره‌مند خواهند. شد خدمات متقابل همایش و حامیان به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف
امتیازات
طلایی
نقره‌ای
برنزی
رسانه‌ای
1
غرفه نمایشگاهی رایگان
تا سقف 12 متر مربع
تا سقف 6 متر مربع
ميز تبليغاتي
میز تبلیغاتی
2
انجام آزمايشات فني در پژوهشكده صنايع رنگ بصورت رايگان
تا سقف 5.000.000 ريال
تا سقف 3.500.000 ريال
تا سقف 1.500.000 ريال
-
3
شركت در همايش‌هاي برگزار شده توسط پژوهشكده صنايع رنگ بصورت رايگان به مدت يكسال
3 نفر
2 نفر
1 نفر
-
4
چاپ آگهي بصورت رايگان در خبرنامه پژوهشكده صنايع رنگ
12 ماه
6 ماه
1 شماره
-
5
عضويت رايگان در كتابخانه تخصصي پژوهشكده صنايع رنگ به مدت يكسال
3 نفر
2 نفر
1 نفر
-
6
حق شركت رايگان در كارگاههای آموزشی
10 نفر
5 نفر
1 نفر
-
7
ثبت نام رایگان
حداكثر 10 نفر
حداكثر 5 نفر
حداكثر 2 نفر
-
8
نصب آرم موسسه در جلوی تریبون
9
نصب آرم موسسه در استند عمومی لابی همایش
-
-
10
نمایش آرم موسسه در وب سایت همایش
-
11
نصب آرم موسسه در نمایشگاه جانبی همایش
12
نصب آرم موسسه در پای سن
-
13
درج نام و آرم موسسه در پوستر و كاتالوگ همایش

بالای پوستر
-
14
نصب آرم شركت در میز پذیرش
-
15
چاپ نام و آرم موسسه در كتابچه برنامه همایش
16
چاپ نام و آرم روی جلد لوح فشرده همایش
-
-
17
چاپ نام و آرم روی جلد كتاب و ویژه نامه همایش
-
-
-
18
اختصاص تیزر تبلیغاتی بر روی لوح فشرده همایش
تیزر 30 ثانیه‌ای نام و آرم در پایان CD
تیزر 10 ثانیه‌ای نام و آرم در پایان CD
نام و آرم در پایان CD
-
19
تخصیص زمان 20 دقیقه ای جهت ارائه دستاوردهای خاص سازمان حامی در یكی از پانلهای مرتبط
-
-
-
20
قرار دادن تراكت تبلیغاتی و هدایای سازمان در بسته های اهدایی
5 صفحه
3 صفحه
1 صفحه
-
21
اولویت حق انتخاب موقعیت غرفه نمایشگاهی
اول
-
-
-
22
حضور مدیر یا نماینده سازمان حامی در میزگردهای تخصصی
-
-
-
23
اهدای لوح تقدیر حمایت از همایش در مراسم اختتامیه
-
24
قرار دادن كاتالوگ معرفی سازمان حامی در لابی و میزهای پذیرش همایش
نـحوه حـمایت رسانه ای از همایش :

از كلیه نشریات علمی ، تخصصی رنگ و علوم مرتبط دعوت بعمل می آید تا با پشتیبانی تبلیغاتی از اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ برگزاركنندگان را یاری نمایند و طبق توافق طرفین از خدمات همایش نیز بهره جویند.
این حمایت رسانه‌ای می تواند شامل موارد ذیل باشد.
- قرار دادن لینك وب سایت همایش در سایت حامی
- ارسال پوستر و خبر نامه های همایش به مشتركان
- چاپ آگهی فراخوان و انجام مصاحبه

لطفاً فایل ذیل را پس از Download تكمیل نموده و پیوست پست الكترونیكی خود نمائید.

 

حــمایـت كنندگـان مـالـی
 
حــمایـت كنندگان رســانه ای
 

كلیه حقوق این وبگاه متعلق به پژوهشكده صنایع رنگ میباشد. 2008